GDPR – ochrana osobních údajů

GDPR – ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová legislativa Evropské unie, která výrazně zvýší ochranu osobních údajů.

Nařízení vstoupí v platnost 25.5.2018.

Poskytujeme veškeré poradenství v oblasti GDPR, konkrétně pak:

DPO – Data Protection Officer (Pověřenec pro ochranu osobních údajů)

Povinnost pověřence jmenovat nastává ve třech případech, pokud:

  1. zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s výjimkou soudů),
  2. hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování občanů,
  3. hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

I v případech, kdy dle Nařízení není stanovena povinnost mít svého DPO, lze zřízení této pozice doporučit, neboť DPO bude dohlížet na přesné dodržování všech povinností stanovených Nařízením.

Vnitřní předpisy

Vypracujeme, zrevidujeme či uvedeme do souladu s Nařízením vaše směrnice, metodické pokyny, smlouvy a jiné dokumenty.

Audit a kontrola dodržování povinností

Provedeme audit dodržování stanovených povinností jednotlivými útvary vaší společnosti a stanovíme doporučení v případě zjištění nedostatků.

Školení

Připravíme pro vás a vaše zaměstnance školení v uvedené oblasti přímo na míru.