Korporátní poradenství

Korporátní poradenství

V oblasti korporátního poradenství poskytujeme veškeré služby týkající se vašeho podnikání jako takového, a to od začátku, tedy od založení živnosti či společnosti.

Dále Vám rádi pomůžeme v následujících oblastech:

  • smlouvy s klienty či obchodními partnery – poradenství, příprava, revize;
  • směrnice a další vnitřní předpisy – vypracování, revize, doporučení;
  • ochrana osobních údajů – vizte záložka GDPR;
  • legalizace výnosů z trestné činnosti – školení, směrnice, kontrola dodržování atd.;
  • provozní poradenství – nájemní smlouvy, kupní smlouvy, leasingy, úvěry, smlouvy s bankami a operátory, reklamace apod.;
  • jednání či příprava na jednání s klienty či obchodními partnery;
  • pracovně-právní oblast – poradenství při přijímání zaměstnanců či ukončování pracovních smluv, příprava či revize smluv, mzdových výměrů, směrnic či vnitřních předpisů apod.
  • komunikace s úřady – živnostenský, obchodní rejstřík, zdravotní pojišťovna, ČSSZ, ÚOOÚ, notáři apod.
  • další poradenství – hlídání novelizací, judikatury, pomoc s vyplňováním formulářů, zajištění výpisů z rejstříků, sepsání písemností či dopisů „právnickou řečí“, doporučení různých odborníků apod.

Ve všech výše uvedených oblastech nabízíme uspořádání školení pro vás, vaše zaměstnance či partnery přímo na míru.

Zajistíme provedení auditu dodržování postupů, pokynů a zákonných požadavků.

A mnoho dalších služeb, které Vám ulehčí v „provozu“ tak, abyste se mohli soustředit na samotné podnikání.