Poradenské služby v oblasti managementu

Poradenské služby v oblasti managementu

Efektivita interních procesů

Trápí Vás přebujelá administrativa, příliš mnoho ručního zadávání? Zmapujeme Vaše interní procesy a navrhneme opatření pro automatizaci vhodných operací, zrychlíme koloběh dokladů a nabídneme další opatření pro snížení administrativy.

Nemáte zajištěnu zastupitelnost některých důležitých pozic v oblasti administrativy a financí? Nabízíme Vám krátkodobou externí výpomoc, navrhneme Vám řešení pro zajištění zastupitelnosti v budoucnu.

Compliance program

Máte účelně nastavený compliance program Vaší společnosti? Každé selhání zaměstnanců může znamenat pro společnost vážné ohrožení její dobré pověsti a důvěryhodnosti na trhu, případně vést až k trestní odpovědnosti právnické osoby a jejích vedoucích zaměstnanců.

Rádi Vám pomůžeme připravit soubor pravidel a opatření, jejichž cílem bude zamezení porušování právních předpisů a standardně i etických norem ze strany společnosti a jejích zaměstnanců. Zajistíme také pravidelné proškolení vedoucích pracovníků a ostatních zaměstnanců.

Jedná se především o zajištění následujících oblastí:

  • dodržování pravidel hospodářské soutěže,
  • opatření proti praní špinavých peněz,
  • nakládání s know-how a ostatními daty, včetně osobních údajů,
  • oblast bezpečnosti práce a požární ochrany,
  • nastavení řádných pracovních podmínek, zamezení případné diskriminaci.

BOZP, PO, školení řidičů

Řešíte oblast bezpečnosti práce a požární ochrany a nevíte si rady? Přenechejte tyto starosti externímu partnerovi, který vyřeší tuto problematiku pro Vaši společnost komplexně a jednou pro vždy včetně pravidelných školení pro zaměstnance a vedoucí pracovníky!