Finanční služby

Finanční služby

Vedení účetnictví

Naše společnost se dlouhodobě věnuje vedení účetnictví, účetnímu poradenství a souvisejícím účetním službám. Služby jsou poskytovány v poptávaném rozsahu buď jako komplexní externí služba nebo jako pomoc při samostatném vedení účetnictví v podobě kontroly zaúčtování a metodickém dohledu.

 

Součástí poskytovaných služeb je zejména zpracování:

  • účetní závěrky na měsíční, čtvrtletní a roční bázi dle vašich požadavků,
  • interního reportingu pro vedení společnosti nebo mateřskou společnost,
  • evidence pro účely DPH, RPDP, souhrnné hlášení,
  • evidence dlouhodobého majetku (příprava a pomoc při provádění pravidelných inventur dlouhodobého majetku, stanovení účetních a daňových odpisů),
  • vyúčtování cestovních náhrad,
  • statistických výkazů pro státní správu (ČSÚ, ČNB, atd.),
  • účetních směrnic, účtového rozvrhu a interních předpisů.

 

Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidence (dříve známé jako jednoduché účetnictví) zahrnuje zpracování evidence příjmů a výdajů pro účely zjištění daňového základu a daňové povinnosti, dále zpracování evidence majetku a závazků (včetně stavu zásob k poslednímu dni zdaňovacího období).

 

Vedení mzdového účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení mzdového účetnictví, komunikace se státní správou, pojišťovnami i jednotlivými zaměstnanci zajišťujeme prostřednictvím naší spolupracující společnosti. Jednoduše předáte podklady a o víc se starat nemusíte.

 

Externí podnikové kontroly

Samostatnou specializací naší společnosti je provádění externích kontrol v oblasti vedení účetnictví a financí. Kontrola je prováděna v rozsahu dle požadavků a přání managementu společnosti. Cílem kontroly není provedení formální kontroly, ale skutečné pochopení jak vaše společnost funguje a hledání příležitostí a možných slabých míst, kde by mohla vaše společnost fungovat efektivněji. Výsledkem kontroly je navržení optimálních řešení pro nastavení interních procesů, organizaci finančního a účetního oddělení, samozřejmostí je zapracování výsledného řešení do interních předpisů a směrnic společnosti.

 

Personalistika

Nedaří se Vám dlouhodobě obsadit pozici ve Vašem účetním a finančním oddělení? Přesto si chcete si vybrat vhodného kandidáta samostatně na základě Vašeho osobního úsudku, ale potřebujete pomoc při ověření jeho odborných znalostí? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám v této oblasti poskytneme podporu.